Header picture

Hlavní stránka

Programování je proces zahrnující od návrhu algoritmu, psaní, testování a ladění zdrojového kódu počítačového programu, včetně následné údržby.

Co nabízím?

  • Konzultace v oblasti IT - Jedná se o analýzu potřeb zákazníka a následné vytvoření technické dokumentace, která popisuje všeobecnou implementaci.
  • Webové aplikace - Webové aplikace jsou určené pro uživatele, kteří se připojují k aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče ať již z tabletu nebo desktopu.
  • Mobilní aplikace - Jsou určeny pro uživatele, kteří potřebují být mobilní a nechtějí využívat k přístupu webový prohlížeč z nejrůznějších důvodů.
  • Desktopové aplikace - Na rozdíl od mobilních aplikací, které mohou limitovat některé omezení jako výdrž baterie, paměť nebo velikost displeje mohou desktopové aplikaci využít větší potenciál počítače a mohou tak provádět složitější výpočty.

Čím se zabývám?

Zabývám se tvorbou aplikací jak pro mobilní zařízení tak aplikací určených pro stolní počítače či servery. Pro mobilní zařízení jsem schopný vytvořit aplikace běžící na platformách Windows CE nebo Android. Pro desktop jsem schopný vytvořit aplikace postavené na .NET frameworku nebo psané v programovacím jazyce Java. Data jsou většinou přebírána z databázových serverů konkrétně MS SQL. Dále mohu vytvořit službu, která je schopná monitorovat stav nějakého systému, popřípadě upozorňovat např. emailem při novém záznamu v DB.


Webové stránky jsou napsané v jazyku XHTML spolu s CSS. Stránky jsou plně validní, vpravo dole můžete validitu ověřit pomocí odkazů.